DESPRE NOI


Biserica Penticostală română din Galway a luat ființă în data de 18 Ianuarie 2009 prin hotărârea lui Dumnezeu, cu ajutorul și implicarea fratelui Lazăr Ometiță, păstorul bisericii penticostale “Betel”, Dublin din vremea aceea. Chiar dacă la început au fost doar câteva suflete care s-au închinat înaintea Celui PreaÎnalt, Duhul Sfânt s-a implicat în această lucrare și cei chemați de Dumnezeu s-au înmulțit semnificativ. Primul conducător a fost fratele Mircea Fărcaș, care a fost numit în acestă funcție de fratele păstor, Lazăr Ometiță. Biserica din Galway a fost filie a bisericii “Betel” Dublin mai bine de trei ani.

În martie 2011 fratele Mihai Băhnean este ales conducătorul bisericii de către adunarea generală în prezența fratelui păstor Petru Aron și a altor frați slujitori. În cadrul bisericii au avut loc mai multe activități spirituale, cei care se adunau în acest locaș s-au bucurat de nopți de rugăciune, binecuvântări de copii, s-au oficiat căsătorii și un botez în apă. În tot acest timp biserica nu a uitat de marea trimitere pe care Mântuitorul nostru a poruncit-o ucenicilor: “Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28:19), implicându-se în evanghelizări în acest oraș, aflat la 200 km de capitala Irlandei, Dublin.

În Iunie 2012 adunarea generală votează în unanimitate desprinderea de “Betel” Dublin, urmând ca biserica să rămână independentă până la o nouă hotărâre a adunării generale, dorindu-se însă o strânsă colaborare cu toate bisericile penticostale din Dublin și de peste hotarele Irlandei. Noul nume al bisericii penticostale din Galway este “Filadelfia”, fiind numele uneia dintre cele șapte Biserici din Apocalipsa. (Apocalipsa 3:7)

Credincioșii din Galway s-au bucurat de vizita fraților de la celelalte biserici din Dublin, printre care corul bisericii “Betel”, grupul “Core”, orchestra bisericii “Muntele Sionului”, grupul de tineri de la biserica “Betezda”, și de mai mulți frați slujitori și prooroci din Irlanda și din alte tări. Toate acestea au contribuit la creșterea spirituală a fraților și surorilor din acesta biserică.

În decembrie 2012 fratele Adrian Oniga este ales conducătorul bisericii din Galway de către adunarea generală, în prezența fratelui pastor, Toma Zegrean din Bistrița.

În data de 3 Ianuarie 2013 s-a inființat web site-ul oficial al bisericii, care dorim să fie o binecuvântare pentru cei care îl accesează si fiind Calauziti de Duhul sfant pe data de 04 Februarie 2019 a fost luata o decizie pentru crearea unei pagini de Facebook la care sa fie in toate spre lauda Domnului Isus Hristos.

Dorim ca Dumnezeu să rămână Domn și Stăpân în această biserica și toată activitatea să fie coordonată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Conducerea Bisericii “FILADELFIA”, Galway

15 Iulie 2020